فعالیت دانش بنیان

با توجه به سیاست شرکت هوای ناب باران مبنی بر نوآوری در تولید و ارائه محصولات نوین باکیفیت بدون مشابه داخلی و با تکیه بر تیم فنی و مهندسی متخصص و مجرب، این شرکت توانسته است با ثبت اختراع نسل جدید از پروفیل های ترمال برک هایژنیک، اقدام به بهینه سازی تلفات انرژی در دستگاه های هواساز و ارتقای چشم گیر سطح کیفی دستگاه ها نموده و با اخذ مجوز فعالیت دانش بنیان، بعنوان اولین شرکت تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع هایژنیک در ایران تحت فعالیت دانش بنیان شناخته شود.

Пролистать наверх