برخی از پروژه‌های انجام شده:

1. داروسازی دکتر عبیدی (طی دو پروژه)
2. داروسازی دانا (طی پنج پروژه)
3. لبنیات و بستنی دومینو (طی دو پروژه)
4. داروسازی شهید قاضی (طی دو پروژه)
5. داروسازی جابرابن حیان
6. مجتمع صنعتی رجاشیمی
7. داروسازی باریج اسانس
8. دانشگاه علوم پزشکی کرمان (بخش پیوند اعضای بیمارستان افضلی پور کرمان)
9. شرکت پرسام رابر فارمد (پارس آمپول)
10. صنایع غذایی ۲۰۲
11. داروسازی ایران دارو (طی دو پروژه)
12. صنایع آرایشی بهداشتی آواتیس
13. داروسازی پارس بوعلی (طی دو پروژه)
14. مرکز جراحی محدود مهر
15. مجتمع تجاری اداری تعاون
16. فن آوران ارتباطات و اطلاعات نیتا
17. شرکت اطهران جراح شرق
18. شرکت الوان ثابت
19. داروسازی فارما شیمی
20. گسترش صنایع جوین
21. شرکت فردآورآزما ایرانیان
22. داروسازی درسا دارو
23. صنایع پزشکی ماد (گروه پزشکی توسعه)
24. ایده داروی پارس (کشت و صنعت کازرون)
25. داروسازی زیست تخمیر
26. داروسازی سبحان دارو
27. شرکت کنکاش ارتباط آسیا
28. شرکت سپاهان الکترونیک سینا

1 / 3
2 / 3
3 / 3

شرکت داروسازی فارما شیمی
شرکت داروسازی فارما شیمی
شرکت داروسازی فارما شیمی


پروژه شرکت داروسازی دانا

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
شرکت داروسازی دانا
Iشرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4


دفتر مرکزی: تهران، شهران، میدان دوم شهران، خیابان یکم، مجتمع تجاری اداری سامان، طبقه اول، واحد ۶
کارخانه: کرج، مهرشهر، منطقه ویژه اقتصادی پیام، فاز دوم، خیابان هشتم، پلاک ۱۰

۶ - ۴۴۳۶۵۰۱۵ ۲۱ ۹۸+
۷ - ۴۴۳۳۶۸۰۶ ۲۱ ۹۸+
۹۴۰۶۳۶۰ ۹۱۲ ۹۸+

info@havayenab.com

شما می‌توانید با تلگرام به ما پیام بدهید.


و ما را در اینستاگرام دنبال کنید.