نمایشگاه‌هایی که شرکت هوای ناب باران در آن‌ها شرکت کرده است:

۱- نمایشگاه ایران فارما - تهران - ۲۰۱۹
۲- نمایشگاه ایران هلث - تهران-  ۲۰۱۹
۳- نمایشگاه ایران هلث - تهران - ۲۰۱۸
۴- نمایشگاه ایران فارما - تهران - ۲۰۱۸
۵- ISK-SODEX - استانبول - ۲۰۱۸
۶- BIG5 - دبی - ۲۰۱۷
۷- ایران فارما - تهران - ۲۰۱۷
۸- ایران هلث - تهران - ۲۰۱۷
۹- ایران HCAV - تهران - ۲۰۱۶
۱۰- ایران اگروفود - تهران - ۲۰۱۶
۱۱- ایران هلث - تهران - ۲۰۱۶

رخداد‌های آینده:

نمایشگاه ایران فارما - تهران - ۲۰۲۰


سودکس - استانبول - 2018

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Sodex Exhibition - Istanbul
Pharma Chimi Darou Pharmaceutical
Pharma Chimi Darou Pharmaceutical
Northern Lights
Nature and sunrise
Snowy Mountains


آرشیو نمایشگاه‌های دیگر

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ایران هلث -  تهران
ایران فارما - تهران
ایران HVAC - تهران
ترکیه
ترکیه
ایران - تهران


دفتر مرکزی: تهران، شهران، میدان دوم شهران، خیابان یکم، مجتمع تجاری اداری سامان، طبقه اول، واحد ۶
کارخانه: کرج، مهرشهر، منطقه ویژه اقتصادی پیام، فاز دوم، خیابان هشتم، پلاک ۱۰

۶ - ۴۴۳۶۵۰۱۵ ۲۱ ۹۸+
۷ - ۴۴۳۳۶۸۰۶ ۲۱ ۹۸+
۹۴۰۶۳۶۰ ۹۱۲ ۹۸+

info@havayenab.com

شما می‌توانید با تلگرام به ما پیام بدهید.


و ما را در اینستاگرام دنبال کنید.