پروژه‌هایی که در ایران انجام داده‌ایم:

۱- فاز اول پروژه شرکت داروسازی ایران دارو
۲- فاز اول شرکت داروسازی دکتر عبیدی
۳- فاز اول پروژه شرکت داروسازی دانا
۴- شرکت داروسازی فارما شیمی
۵- شرکت داروسازی باریج اسانس
۶- فاز دوم پروژه شرکت داروسازی ایران دارو
۷- فاز دوم پروژه شرکت داروسازی دانا
۸- فاز دوم پروژه داروسازی دکتر عبیدی
۹- پروژه داروسازی درسا دارو
۱۰- فاز سوم پروژه شرکت داروسازی ایران دارو
۱۱- پروژه شرکت پرسام رابر فارمد (پارس آمپول)
۱۲- فاز سوم پروژه شرکت داروسازی دانا
۱۳- پروژه بیمارستان افضلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۴- فاز چهارم پروژه شرکت داروسازی دانا
۱۵- پروژه شرکت لبنیات و بستنی دومینو
۱۶- پروژه گروه صنایع پزشکی ماد
۱۷- شرکت صنایع غذایی ۲۰۲
۱۸- شرکت فردآورآزما ایرانیان
۱۹- پروژه مجتمع کشت و صنعت کازرون
۲۰- داروسازی جابرابن حیان
۲۱- شرکت الوان ثابت
۲۲- شرکت داروسازی زیست تخمیر

1 / 3
2 / 3
3 / 3

شرکت داروسازی فارما شیمی
شرکت داروسازی فارما شیمی
شرکت داروسازی فارما شیمی


پروژه شرکت داروسازی دانا

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
شرکت داروسازی دانا
Iشرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی دانا


ایران، تهران، شهران، میدان دوم شهران، خیابان یکم، مجتمع تجاری اداری سامان، طبقه اول، واحد ۶

۶ - ۴۴۳۶۵۰۱۵ ۲۱ ۹۸+
۷ - ۴۴۳۳۶۸۰۶ ۲۱ ۹۸+
۳۳۸۱۴۷۴ ۹۹۰ ۹۸+

info@havayenab.com

شما می‌توانید با تلگرام به ما پیام بدهید.


و ما را در اینستاگرام دنبال کنید.